Hem
Svenska
Choose
 

Vårt miljöarbete

Konftel arbetar medvetet för en bättre miljö.


» Läs vår Miljöpolicy (602 KB)

En bättre miljö

På samma sätt som våra produkter bidrar till en bättre miljö, vill vi på Konftel agera för en bättre miljö genom aktiva val. Konftel har länge sett miljöarbetet som en viktig del i verksamheten. 1998 deltog vi i Stiftelsen Svensk Industrisamverkans projekt för Ekodesign. Under projektet analyserade vi produkten från råvara till avfall. Det innebar att vi tidigt förstod värdet i att väga in miljöaspekten i besluten som rör vår produkt.

Från vår miljöutredning har vi identifierat de områden i vår verksamhet som vi anser viktiga att arbeta med för att förbättra vårt miljöarbete. För de identifierade områdena har vi fastställt miljömål med rutiner, ansvarsfördelning och upprättat en miljöpolicy. Genom miljöpolicyn kan vi verifiera att miljöarbetet är ett prioriterat område inom Konftel och att vi genom aktiva val agerar för en bättre miljö.

Konftel stödjer WWF (Världsnaturfonden) i dears arbete att bromsa den globala uppvärmningen. WWF arbetar på många olika plan kring klimatfrågan. Det handlar om allt från fältarbete för att rädda den starkt hotade isbjörnen till påverkan och samarbeten med olika parter för att nå klimatsmarta energilösningar.
Konftel stödjer WWF (Världsnaturfonden) i dears arbete att bromsa den globala uppvärmningen. WWF arbetar på många olika plan kring klimatfrågan. Det handlar om allt från fältarbete för att rädda den starkt hotade isbjörnen till påverkan och samarbeten med olika parter för att nå klimatsmarta energilösningar.
2010 valde Konftel att stödja WWF (Världsnaturfonden) i deras trädprojekt genom att plantera 1000 träd . WWF planterar träd och restaurera skog i världens regnskogar och hjälper på så sätt vår planet att överleva. I och med deras arbete kan hotade djur som gorillor, orangutanger och tigrar leva vidare. Lokalbefolkningen får behålla sin skog som en livsviktig källa till vatten, mat, bränsle och naturmediciner. Regnskogarna binder också stora mängder växthusgaser och bromsar därigenom den globala klimatförändringen.
 
Copyright © 2015 Konftel. All rights reserved.