Hem
Svenska
Choose
 
No-size-fits-all-Solutions-Overview_2_SWE.png
Digitala konferenser konvergerar

Traditionella telefon- och videokonferenser smälter ihop med de mobila i flexibla mjukvaru- och molnbaserade lösningar. Gränserna suddas ut när den separata klassificeringen av ljud-, video- och webbkonferenser får minskad relevans.

Trots det finns det inte någon enskild konferenslösning som möter alla de olika behov och krav som kunderna har. Därför är det viktigt att ta fasta på användarnas unika behov – baserade på hur och var de arbetar och vilken infrastruktur de har tillgång till – för att möjliggöra produktiva möten. Men i samtliga scenarier är ljudet den enskilt mest avgörande mediakomponenten.

Vi på Konftel var först med att erbjuda marknaden en konferenstelefon i slutet av 1980-talet och idag har vi en bred portfölj med konferenstelefoner och konferensenheter. Genom vår långa historia har vi lärt oss att det inte finns någon "one size fits all" när det handlar om digitala möten – vi föredrar att kalla det No Size Fits All.

Kontakta oss så ska vi berätta mer om hur våra produkter passar in i olika lösningar, vår breda portfölj och excellenta ljudkvalitet.

I'M INTERESTED TO LEARN MORE ABOUT:
UC INTEGRATION   SIP SOLUTIONS
WIRELESS SOLUTIONS   MOBILE SOLUTIONS
TRADITIONAL TELEPHONY   CLOUD SOLUTIONS
WEB & VIDEO SOLUTIONS   OTHER
 
 
 
 
Country  
Phone  
Copyright © 2015 Konftel. All rights reserved.