Hem
Svenska
Choose
   
Konftel Service
If your Konftel require service, please use our support web form.
 
 

Service & Garanti

Har du problem med din Konftel? Börja med att titta under Frågor & Svar, där du kanske hittar svar på enklare frågor. För att identifiera och lösa andra problem, kontakta din återförsäljare eller Konftels support.

Konftel lämnar 2 års garanti från inköpsdatum. Garantin är ogiltig ifall produkten har skadats på grund av vårdslöshet, felaktigt handhavande, egna förändringar eller annan icke auktoriserad modifikation; eller om produkten utsatts för eld, åsknedslag eller för hög spänning. En avgift tas ut för alla produkter som återsänds och visar sig vara utan fel.

 
 
Service
Konftel erbjuder service efter garantitiden. Kontakta din återförsäljare för ett kostnadsförslag.
Har du frågor angående din garanti- eller servicereparation, vänligen kontakta Konftel via mail  eller ring +46 (0)90 70 64 89.
 
Copyright © 2015 Konftel. All rights reserved.