• Fallstudie

    Collaboration

Evondos nödlösning ökade effektiviteten

Evondos är Nordens ledande utvecklare av läkemedelsrobotar för äldreomsorg och hemvård. En stor del av företagets arbete består av att utbilda personal som ska lära sig hantera robotarna. Att börja utbilda på distans var långt från självklart, men när Evondos väl tog steget valde man Konftel som leverantör av videomötesutrustning – och fick mer effektiva utbildningar på köpet. 

En läkemedelsrobot är enkelt förklarat en apparat som placeras hemma hos en vårdtagare och som påminner personen att ta medicin i rätt tid, utan att assistans av vårdpersonal. Om vårdtagaren inte tar medicinen i tid larmar apparaten. En lösning som både är säker och sparar stora resurser för hemsjukvården. 

En läkemedelsrobot påminner via talade instruktioner, ljudsignaler och skriftliga instruktioner på skärmen vårdtagaren att ta medicin.

 

För att underlätta utbildningen av vårdpersonal har Evondos kompletterat sin vanliga utbildning med ett koncept för distansutbildningar. Initiativet kom först till på grund av ökad smittorisk under pandemin med covid-19, men distanskonceptet gjorde även utbildningarna mer effektiva. Evondos kunde plötsligt erbjuda flera utbildningstillfällen för samma kund utan att själva behöva vara på plats vid varje enskilt tillfälle. Men allt började alltså som en nödlösning.

Clarence Jacobson, VD på Evondos

- Under utbrottet av coronaviruset ville vi inte utsätta vårdpersonalen, som ju är våra primära kunder, för några smittorisker. Varje mänskligt möte, helst i lite större grupper, utgjorde en smittorisk, så vi åkte istället ut och riggade upp en videolösning på plats i deras konferensrum utan att möta personalen personligen. Vi hade även en liknande Konftel-utrustning i vår ände på kontoret, för att säkerställa att både ljud och bild var av så hög kvalitet som möjligt, berättar Clarence Jacobson, vd på Evondos Sverige.

Videoutrustningen på plats

När personalen skulle genomgå utbildningen fanns alltså videoutrustningen i form av Konftel C50800 Hybrid redan på plats i deras konferensrum. En av utbildningsdeltagarna hos kunden kopplade enkelt in sin egen bärbara dator med hjälp av Konftels One Cable Connection och startade därefter mötet via mötesinbjudan som Evondos tillhandahållit via e-post. Evondos personal kunde därför befinna sig på sitt eget kontor med motsvarande utrustning, och genomföra utbildningen i princip på samma sätt som om de varit fysiskt i samma rum. 

Den här videolösningen gör vårt utbildningsarbete mycket mer effektivt än tidigare, utan att göra avkall på kvaliteten.
Clarence Jacobson, VD Evondos Sverige

 

Kameran placeras på ett stativ för att öka flexibiliteten och med hjälp av zoom-funktionen kan utbildningsledaren i närbild enkelt visa hur apparaten ska hanteras.

 

Evondos placerade kameran, Konftel Cam50, på ett stativ för att öka flexibiliteten och för att underlätta den tillfälliga monteringen ute hos mötesdeltagarna. Utbildningsledaren kunde tack vare den dynamiska ljudupptagningen i konferenstelefonen Konftel 800 och kamerans panorerings- och zoom-funktioner röra sig fritt i rummet för att till exempel visa hur man fyllde på läkemedelsroboten med medicin. Detsamma gällde mötesdeltagarna som även de behövde förflytta sig fram till den läkemedelsrobot som fanns i deras möteslokal för att prova alla funktioner, allt medan Konftel 800 fortsatte att leverera naturligt ljud i båda ändar av mötet.

Flera utbildningar utan resor

- Det fungerade minst lika bra som om vi hade varit på plats fysiskt. Den stora fördelen var att vi enkelt kunde genomföra utbildningen vid flera tillfällen utan att vi behövde resa dit varje gång. Det ökade flexibiliteten för kunderna som fick fler utbildningstider att välja på, och underlättade väsentligt för oss då vi sparade in många resor. När alla genomgått utbildningen åkte vi tillbaka och plockade ner utrustningen, som enkelt ryms i en specialutformad resväska, och tog med den till nästa kund. Den här videolösningen gör vårt utbildningsarbete mycket mer effektivt än tidigare, utan att göra avkall på kvaliteten, säger Clarence Jacobson.

Utrustning:
• Två videopaket, Konftel C50800 Hybrid i smidig transportväska.

Viktigt för Evondos:
• Smidig och pedagogisk lösning av uppstart för ovana deltagare, som med Konftels One Cable Connection enkelt kopplar in egen laptop i videolösningen med en enda USB-kabel.
• Effektiv video- och ljudlösning som tillåter mötesledaren att förflytta sig i rummet för att visa upp produkter utan att ljudet försvinner.
• Enkelt att transportera och montera videolösningen i nya miljöer.
• En hybridlösning som klarar av alla typer av tekniska miljöer.
Om Evondos
Evondos Sverige är ett tjänsteföretag inom hälso- och sjukvård. Evondos utvecklar, producerar och säljer marknadsledande produkter inom välfärdsteknologi och e-hälsa. Evondos är grundat 2008 i Finland och har dotterbolag i Sverige, Norge och Danmark. Företaget har sin forskning, utveckling och tillverkning av läkemedelsrobotar i Salo, Finland.