• Fallstudie

    Collaboration

Advokatbyrå skyddar klientsekretessen med hybridlösningar för videokonferens från Konftel

Videokonferenser spelar en viktig roll för Ahlgrens Advokatbyrå och sammanför klienter och kollegor oavsett var de befinner sig. När man blandar bred juridisk expertis med hög tillgänglighet är också klientsekretessen kritisk, i synnerhet när känslig information avhandlas.

Verksamheten grundades på 1940-talet och på dess kontor i Umeå och Skellefteå använder ett 20-tal personer högkvalitativa konferenssystem från den banbrytande tillverkaren Konftel. Lustigt nog var det också i Umeå som Konftel skapade den första dedikerade konferenstelefonen för över 30 år sedan!

Affärshemligheter

I spetsen för advokatbyråns videoutrustning finns Konftel C50800 Hybrid-system som tillhandahåller den värdefulla hybridmiljö som gör att man kan kombinera vanliga telefonsamtal med videomöten online.

Den förstklassiga videosamarbetslösningen för medelstora till riktigt stora mötesrum levererar enastående bild- och ljudkvalitet. Paketet kombinerar PTZ-konferenskameran Konftel Cam50 och konferenstelefonen Konftel 800 med Konftel OCC Hub för anslutning med en enda kabel.

Det gör att man kan genomföra vanliga telefonsamtal samtidigt som man är ansluten till ett videomöte, något som ger stora fördelar ...
Petter Mörk, advokat och partner på Ahlgrens Advokatbyrå
Petter Mörk, advokat och partner på Ahlgrens Advokatbyrå.

Advokaten och partnern, Petter Mörk, förklarar: “Vi valde Konftel C50800 Hybrid eftersom systemet är enkelt att sköta och dessutom mycket flexibelt. Det gör att man kan genomföra vanliga telefonsamtal samtidigt som man är ansluten till ett videomöte, något som ger stora fördelar. Det är vanligt att en eller flera parter vill delta via telefon, inte minst i möten där vi använder tolk.

Dessutom kan onlinemöten vara mindre lämpliga i fall där mycket känslig information behandlas. Det kan röra sig om möten där affärshemligheter delges eller där känsliga personuppgifter avhandlas, så därför använder vi traditionella samtal för maximal säkerhet.”

Fokus på hållbar juridik

Han fortsätter: “Vårt ledord på Ahlgrens Advokatbyrå är 'hållbar juridik'. För oss handlar hållbar juridik om att tänka ett steg längre. Att komma fram till juridiska lösningar som fungerar både idag och i framtiden. Det handlar om att se våra klienters behov och använda vårt kunnande för att erbjuda bästa möjliga villkor både inom affärsliv och tvister samt i olika livssituationer.

Hållbar juridik handlar dock inte enbart om juridisk expertis. Det är även en fråga om att vara ett hållbart företag på lång sikt. Ahlgrens Advokatbyrå har stått fast under både decennieskiften och det senaste millennieskiftet. Vi är stolta över vår långa historik samtidigt som vi inser att nuet och framtiden ställer nya krav. Hållbar juridik gör att vi tar ansvar för vår verksamhet, drar fördel av ny teknik och minskar vår miljöpåverkan.”

Han understryker: “Genom tillgången till högkvalitativa videomöten kan vi erbjuda bred juridisk expertis och hög tillgänglighet.”

 

 

Lovord

Företagets två prisbelönta videopaket Konftel C50800 Hybrid inköptes våren 2020. Dess bild- och ljudkvalitet liksom användarvänlighet har gett upphov till många lovord.

Petter tillägger: “Vi använder konferenssystemen dagligen. Det är bara att plugga in och köra! Det gör att vi kan interagera med klienter som, på grund av exempelvis geografiskt avstånd, inte kan medverka i fysiska möten. Under pandemin har systemen gett oss möjlighet att arbeta hemifrån när närvaro på kontoret inte var möjlig. 

Vi har verksamhet på två platser och vi utnyttjar systemen för möten mellan kontoren, men även vid sådana tillfällen där det blir enklare för klienten att infinna sig på det ena kontoret fastän den ansvariga advokaten befinner sig på det andra. Systemen används regelbundet både för interna och externa möten.”

Bidra till skyddet av planeten

Företagets engagemang för hållbarhet matchas dessutom perfekt av Konftel som blev den första tillverkaren inom denna sektor som erhöll en Climate Neutral-certifiering. Det innebär att alla utsläpp av växthusgaser har kompenserats över alla aspekter av verksamheten, från tillverkning och produktpaketering till transport. Konftel fortsätter dessutom att minska sina egna utsläpp.

“Hållbarhet utgör en del av vårt DNA på många olika sätt och det är tryggt att veta att också den konferensutrustning från Konftel vi använder är hållbar. Den bidrar till att skydda planeten och gör det möjligt att dra ner på onödigt affärsresande.”

Petter tvekar inte att rekommendera Konftels produkter. Han avslutar: “Absolut, vi är mycket nöjda. Jag har svårt att tro att någon användare skulle vara missnöjd med användarvänligheten eller kvaliteten på videomötena. Ahlgrens Advokatbyrå, med sitt gedigna arv, står inför en ljus framtid, där videokonferensutrustning från Konftel spelar en allt viktigare roll.”

Utrustning
Två Konftel C50800 Hybrid-system

Viktigt för Ahlgrens Advokatbyrå
Hybridsamtalsfunktion för känsliga möten
Hög bild- och ljudkvalitet
Enkel installation och användning
En långsiktig lösning
Klimatneutral hållbarhet

Relaterade produkter