• Tips
    &
    råd

    Ljudkvalitet

Så funkar beamforming: Konferenstelefonen blir en smartare lyssnare

Beamforming-tekniken gör konferenstelefonen till en smartare lyssnare, som aktivt förbättrar ljudkvaliteten på ditt distansmöte. Tekniken hjälper till att välja ut rätt ljuddata att processa och förbättra med smarta algoritmer. Vi tittar in under huven på Konftels nya generation av OmniSound® med beamforming.

Beamforming är en signalbehandlingsteknik där man istället för att skicka signaler åt alla håll, riktar signalen direkt mot användaren. Ett typexempel där man idag använder beamforming är wifi-nätverk där man vill fokusera signalerna mot den som just då använder nätverket. Den stora vinsten med att använda beamforming i en ljudprodukt är att man med hjälp av tekniken kan lokalisera ljudkällan som ska avlyssnas och får bättre möjligheter att förädla det önskade ljudet samtidigt som störande ljud filtreras bort.

I korthet kan man säga att du med beamformingens hjälp kan rikta mikrofonernas uppmärksamhet dit där den bäst behövs. Det gör att du till exempel kan minska det upplevda avståndet till den som pratar i en konferenstelefon. Om den som talar står vid en whiteboard fyra meter bort kommer det med beamformingens hjälp låta som talaren bara är två meter ifrån enheten, alltså en halvering av avståndet. 

Med hjälp av beamforming kan Konftel halvera det upplevda avståendet för den som lyssnar på en konferenstelefon, står den som talar fyra meter bort uppfattas det som endast två meters avstånd av den som är åhörare i konferenstelefonen.

 

Vet var mikrofonerna är

Den förvandlingen av ljudet är möjlig tack vare att man hela tiden vet den exakta placeringen av mikrofonerna som tar upp ljudet. Även om ljud färdas med en hastighet av drygt 340 m/s i rumstemperatur hinner tekniken alltså känna av tidsskillnaden när ljudet träffar de olika mikrofonerna och därefter processa signalen med en algoritm på önskat sätt.  Har man, som i Konftels konferenstelefon Konftel 800, tre mikrofoner placerade i telefonens utkanter kan man känna av ljudets riktning i 360 grader runt konferenstelefonen.

 

 
Med tre mikrofoner utplacerade i en konferenstelefon kan man avgöra riktningen och avståndet till den som talar och processa ljudet för att förbättra upplevelsen avsevärt.

 

Placeringen av mikrofonerna i en triangelform gör förstås algoritmen och beräkningen mer avancerad än om du har alla mikrofoner på till exempel en rad, men det gör också att man mer exakt kan avgöra var den som talar befinner sig och utnyttja det för att förstärka det önskade ljudet och på så vis halvera det upplevda avståndet för den som lyssnar.

Många okända parametrar

Beamforming för en konferenstelefon är ändå en ganska utmanande historia med en hel del okända parametrar. Även om du vet exakt hur de inbyggda mikrofonerna förhåller sig till varandra kan både talaren och konferenstelefonen befinna sig var som helst i rummet. Konferensrummet kan förstås också se ut på en mängd olika sätt med bättre eller sämre akustik och störande bakgrundsbrus. När man arbetar med ljudet i exempelvis handsfreefunktionen i en bil eller i en laptop, kan man anta att den som pratar högst troligt befinner sig på ungefär samma avstånd från mikrofonerna varje gång. Du kan i bilens fall till och med veta ganska exakt hur bakgrundsljudet från fordonet påverkar ljudet. 

I bilen och laptopens fall kan du därför utgå ifrån ett antal antaganden som gör dina uträkningar när du ska processa ljudet enklare. Men det är alltså inte fallet i ett konferensrum. Alla dessa okända parametrar gör beamforming för en konferenstelefon mycket mer utmanande, men lyckas du blir också belöningen i form av bättre hörbarhet stor. Helst om man jämför med en konventionell lösning i en större konferenstelefon med flera inbyggda mikrofoner, där du till exempel försöker optimera ljudet genom att slå av och på mikrofonerna.

Pionjär på ljud

Konftel är något av pionjärer inom ljud när det gäller konferenstelefoner. Företaget introducerade för över trettio år sedan det man kallar för OmniSound®, alltså full duplex och flyt i dialogen utan störande ljudklipp, dämpningar eller ekon. Även om Konftel idag även erbjuder videolösningar är ljudet fortfarande centralt och därför är nästa generation av OmniSound® med beamforming en viktig komponent i Konftels teknikutveckling och återfinns i Konftel 800 och Konftel Smart Microphone.