• Artikel

    Collaboration

Så hanterar du användarnas utmaningar i dagens distansmöten

De digitala generationerna börjar nu dominera våra arbetsplatser. Och med dem kommer en helt ny möteskultur. Mötena blir fler, kortare, mindre strukturerade och med färre personer inblandade, allt enligt Frost & Sullivan. Vi bad därför analyshuset undersöka saken vidare och sätta ihop ett white paper om vilka utmaningar som gäller distansmöten idag och hur de bäst hanteras.

Vi hade ett mötesrum per 75 medarbetare på 1990-talet, idag är förhållandet ett för var tionde anställd. Frost & Sullivans prognos är att vi kommer att ha ett mötesrum per varje femte medarbetare år 2024.

I samma takt som slutanvändarnas behov förändras, behöver de produkter vi har i mötesrummen utvecklas. De ska vara enkla att använda, ha optimal ljudkvalitet och vara flexibla och framtidssäkrade, det är vad vi borde leta efter i våra lösningar idag. I Frost & Sullivan’s white paper “Enabling Dynamic Distance Meetings With Excellent Audio“ går de bland annat igenom vilka slutanvändarnas vanligaste utmaningar är:

Konferensprodukterna matchar inte de förutsättningar som finns i mötesrummet, när det gäller storlek och akustik. Det leder ofta till problem för deltagarna att höra vad som sägs.

Distansmöten som kräver för mycket planering att arrangera och starta hämmar spontana och snabba möten, vilket är ett växande behov idag.

Kompromisser med ljud- och bildkvalitet, oftast hos de som deltar på distans.

Slutanvändarna förstår inte användargränssnittet. Det är helt enkelt för krångligt att sätta upp ett distansmöte!

Konferenssystem som är knutna till en specifik mjukvara/tjänst skapar inlåsning. Det finns alltid olika preferenser bland de anställda för vilka samarbetsverktyg eller möteslösningar man vill använda.

Den installerade basen av analoga företagsväxlar. Användarna får begränsad funktionalitet och ljudkvalitet från lösningar de tvings att använda.

Slutanvändarna känner sig “instängda”. Vi behöver ha möjlighet att sitta bakåtlutade i samtalet och även kunna röra oss runt i konferensrummet när vi har distansmöten.

Ladda ner Frost & Sullivan's utmärkta white paper och lär dig mer om hur du kan hantera de framtida utmaningarna i våra mötesrum. 

Relaterade produkter