• Tips
  &
  råd

  Nätverk

Konftel ZTI - Installera utan handpåläggning

Förse kunden med ip-konferenstelefoner som det bara är att koppla in och börja använda. Tack vare tjänsten Konftel ZTI kan du förbereda enheterna enkelt och automatiserat via en webbportal.

Både it-administratörer hos slutkunder och värde-adderande distributörer och återförsäljare har nytta av Konftel ZTI – Zero Touch Installation. Det faktum att IP-konferenstelefonerna inte behöver packas upp för att konfigureras innan de skickas till slutanvändaren sparar tid och pengar.
Konftel ZTI gör det enklare att nyttja så kallad auto-provisionering av Konftel 800, Konftel 300IPx och Konftel 300IP. Den webbaserade tjänsten dirigerar telefonen till rätt provisioneringsserver där den kan hämta inställningar automatiskt.

Konceptet är välbeprövat och används för olika typer av nätverksansluten it-utrustning. Nu är det dags att även konferenstelefoner administreras med lika effektiva verktyg. Det underlättar mycket vid nyinstallationer men även när produkter behöver bytas ut och vid uppgradering av programvara.

Anslut och starta

Anslut till nätverket, produkten erhåller automatiskt konfiguration när den är förkonfigurerad.

Direktleverans

Snabbare leverans och lägre fraktkostnader när produkten levereras direkt till användaren.

Tryggt & säkert

Konftel ZTI är krypterad av HTTPS för att garantera hög säkerhet.

Kostnadsfritt 

Konftel ZTI är en kostnadsfri tjänst för Konftel-kunder.

 

Så fungerar Konftel ZTI

Zero Touch Installation är ett tillägg till den auto-provisionering som stöds i Konftel 800 och Konftel 300IP/IPx. I grunden handlar det om att ip-konferenstelefoner kan konfigureras på distans via en datafil med inställningar. Enheterna hämtar den på en provisioneringsserver, ibland även kallad device management server. Funktionen används även för att uppgradera telefonernas mjukvara centralt. 

Flödet i korthet:

 1. Konftel 800 eller Konftel 300IP/300IPx ansluts till datanätet och startas.
 2. Antingen finns provisioneringsservern redan angiven i telefonen eller så frågar den nätets DHCP-server var inställningarna ska hämtas. Om inget av de alternativen fungerar kan Konftel 800 eller Konftel 300IP/300IPx istället gå ut på internet för att nå Konftels ZTI-server via en krypterad förbindelse.
 3. ZTI förser telefonen med adress till den provisioneringsserver där konfigurationsfilen i XML-format finns att hämta. Varken provisioneringsservern eller den SIP-server som telefonen ska registreras mot behöver finnas i företagets lokala nätverk, de kan vara resurser i ”molnet” som nås via internet.
  Konftel 800 eller Konftel 300IP/300IPx startar om och går till rätt server för att hämta konfigurationen. Kontot registreras och allt är klart för att börja konferera.


Det här behövs:

 • För att Konftel ZTI ska fungera krävs release 2.4.1 eller senare av den fasta programvaran i Konftel 300IP/300IPx. Den finns i nytillverkade enheter men kan även laddas ner från www.konftel.com/upgrade.
 • Ansök HÄR för att få inloggningsuppgifter till Zero Touch Installation.
 • I den webbaserade ZTI-portalen skriver administratören in serienummer och mac-address för de enheter som ska provisioneras. Det kan göras för en i taget eller att uppgifterna kopieras in för ett stort antal på en gång. Mac- och serienummer stäms därefter av mot Konftels register över tillverkade enheter innan tjänsten aktiveras. Varje konferenstelefon kan knytas till en definierad grupp eller registreras enskilt för att få rätt konfiguration.

Få access

Fyll i ansökningsformuläret. Din ansökan hanteras manuellt, om vi har frågor kommer du att bli kontaktad. När ansökan är klar får du ett email med inloggningsuppgifter. Kontakta Product Specialist Daniel Anens om du har några frågor på daniel.anens@konftel.com

User case

iCentrex vill göra det ännu enklare
iCentrex har fått mycket erkännande för den enkla hanteringen i sin molnbaserade unified communication. Nu tar de ett steg till i samma riktning och gör det smidigt att lägga till konferenstelefoner i kundernas lösningar.
- Enheterna ska inte behöva in och vända hos oss innan de kommer ut till kunderna. Det kan vi lösa med stöd av Konftel Zero Touch Installation, säger Samuel Beckstrand.

iCentrex User Case

Auto-provisionering

I grunden handlar det om att ip-konferenstelefoner kan konfigureras på distans via en datafil med inställningar. Enheterna hämtar den på en provisioneringsserver, ibland även kallad device management server. Funktionen används även för att uppgradera telefonernas mjukvara centralt. Hur det går du till kan du läsa mer om i vår Quick Guide: Konftel 300IP Device Management eller i Konftel 800 Device Management (sid 126-140).

Kort om IP-telefoni

En IP-telefon är liksom en dator ansluten till ett datanätverk. Liksom datorn har den en IP-adress och samtalet skickas som datapaket i nätverket. Med en IP-telefon går det både att ringa till andra IP-telefoner, utan att lämna nätverket, och till vanliga telefoner via det publika telenätet. 

SIP står för Session Initiation Protocol och är ett standardiserat protokoll för att koppla upp telefonsamtal via nätverk – i vissa fall även via Internet. För att du ska kunna ringa, och andra ringa till dig, måste telefonen registreras i en SIP-växel. Den kan vara ett företags telefonväxel eller en växel hos en leverantör av IP-telefonitjänster.

Läs mer om hur du ansluter er konferenstelefon till IP-växel här.