DISCONTIUED

Konftel Camera Control

Datorappen Konftel Camera Control ger dig enkel kontroll och anpassning av Konftel Cam10, Konftel Cam20 och Konftel Cam50. Använd den före eller under videomöten för att zooma in/ut och flytta bildutsnittet uppåt/neråt och höger/vänster (ePTZ). Resultatet visas i förhandsgranskningen eller direkt i den videomötesapp som används.

Användaren har omedelbar tillgång till knappar som vänder bilden vertikalt eller horisontellt och en för att slå av den automatiska antiflimmerfunktionen. Under alternativet för avancerade inställningar kan ett antal detaljerade parametrar för både bildkaraktär och kamerafunktioner justeras.

I Konftel Camera Control-appen visas den aktuella mjukvaruversionen från den anslutna kameran, bredvid en länk för att söka efter uppdateringar.

Konftel Camera Control-appen stödjer både Windows och Mac.

Windows
MacOS