Pressrelease start

Pressrelease, 2021-04-21

Förnyad certifiering: Konftel stärker sitt klimatengagemang

Ännu ett framsteg för videomöten med gott klimatsamvete. Konftel blir Climate Neutral-certifierat för andra året i rad.

I en tid som präglas av flexibelt arbete med hög efterfrågan på konferens- och samarbetsutrustning är det, för den banbrytande tillverkaren Konftel, lika viktigt att skydda planeten som att koppla samman världen.

Företaget var det första i branschen för videokonferensprodukter som erhöll den officiella Climate Neutral-certifieringen, nu förnyad för andra året i rad.

Climate Neutral Certified-statusen innebär att alla utsläpp av växthusgaser har kompenserats, för alla aspekter av verksamheten – från tillverkning och produktförpackning till transporter. Konftel fortsätter dessutom att minska påverkan vid källan genom att presentera en serie nya initiativ.

Investeringar i världsomspännande koldioxidkrediter möjliggör bevarande av skogar, förnybar energi och teknik för koldioxidinfångning. Hållbart skogsbruk i Zimbabwe, vattenfiltrering i Kambodja och förnybar energi i Indien är några av alla de projekt som hittills fått stöd av Konftel. 

Stefan Eriksson, CMO på Konftel

Att vara en trendsättare är inget nytt för Konftel, enligt CMO Stefan Eriksson, som framhåller att det snabbväxande företaget var det allra första att tillverka och sälja en kommersiell konferenstelefon för över 30 år sedan.

– Det hela började i en källare i Sverige när en bankdirektör behövde en konferenstelefon till sitt kontor. Idag har vi växt till en av världens största aktörer inom produkter för samarbetslösningar som för människor närmare varandra.

– Konftel är certifierat för andra året i rad enligt Climate Neutral-standarden. Det innebär att vi har kompenserat för alla våra utsläpp av växthusgaser och att vi dessutom vidtar åtgärder för att ytterligare minska utsläppen. Dagens hybridarbetstrender har utlöst en explosiv försäljning av konferensutrustning. Men genom att köpa från Konftel säkerställer våra kunder att de har ett gott klimatsamvete och vetskapen om att de inte bidrar till en övergripande negativ påverkan på planeten. Vi anser att alla företag ska #beclimateneutral.

Stefan Eriksson påpekar att det för Konftel helt enkelt inte är tillräckligt att tillhandahålla innovativ teknik, utrustning och support som hjälper människor att kommunicera effektivare:

– Vi måste också se till att hålla ha kontroll över vårt koldioxidavtryck på ett sätt som uppmuntrar andra att göra likadant. Att ta initiativet från våra konkurrenter och bli ledande är en del av vårt DNA. Climate Neutral Certified-märkningen visas på alla våra produkter, något vi är mycket stolta över.

Mäter, kompenserar och reducerar

Konftel har genererat årliga försäljningsrekord, med en växande portfölj av innovativa video- och ljudkonferenslösningar. Dess anseende på miljöområdet bidrar till ytterligare skärpa, tack vare att filosofin genomsyrar hela företaget.

– Konftel och våra andra Climate Neutral-certifierade varumärken leder det globala skiftet mot en netto-nollutsläppsekonomi genom att göra vad alla företag borde göra omgående: mäta, kompensera och minska sina koldioxidutsläpp. Vår märkning hjälper konsumenterna att identifiera dessa varumärken. Det är en lätt igenkänd och förtroendeingivande symbol som förvandlar vardagliga inköp till meningsfulla åtgärder för klimatet, säger Climate Neutrals CEO Austin Whitman.

Förutom att investera i koldioxidkrediter kommer Konftel fortsätta att dra ner på personalens framtida affärsresor, så snart pandemin är över. Företaget har ersatt alla plastförpackningar för tillbehörskablar med pappersbaserade alternativ.

Dessutom har man förbundit sig att alla företagsägda bilar ska vara elektriska vid slutet av 2021. Konftel kommer att "klimatoptimera" förpackningarna för alla leveranser som skickas från huvudkontoret. I detta ingår att ersätta bubbelplast med återvunnet papper, minimera kartongstorlekarna, upphöra med plasttejp och i stället använda termoetiketter som kräver mindre energi och resulterar i mindre spill. Dessutom kommer Konftel att utforska alternativ för ökad energieffektivitet i dess största tillverkningsanläggningar.

Hjärtefråga och konkurrensfördel

– Vi märker att våra kunder, våra partners och våra medarbetare verkligen bryr sig om allt detta. Vi har gjort det till en hjärtefråga eftersom det är det enda rätta. Det är rätt utifrån ett kommersiellt perspektiv, men också ur miljömässiga och etiska perspektiv.

Stefan Eriksson konstaterar att kunder och partners ofta frågar om vart Konftel står när det gäller klimatneutralitet och vad de gör för att minska koldioxidavtrycket.

– Denna fråga spelar, med all rätt, en viktig roll i upphandlingsprocessen. Det gör vår satsning på koldioxidneutralitet än mer värdefull och vårt kommersiella erbjudande än mer övertygande. Det utgör utan tvivel ett nytt verktyg i säljverktygslådan.

När kunderna handlar av Konftel, gör de det i vetskapen om att de köper från en organisation som inte har något koldioxidavtryck, som i praktiken har netto-nollutsläpp. Det är en mycket betydelsefull avsiktsförklaring, menar Stefan Eriksson:

–  Den teknik vi producerar samspelar med vår klimatneutrala filosofi. Fler konferenssamtal medför färre bil- och tågresor, färre flygturer, mindre överfulla kontor, minskad gas- och elförbrukning. De två strategierna samverkar. Genom att välja Konftel kan man konferera med gott klimatsamvete.

Om Konftel
Konftel är ett ledande företag inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor på företag världen över att genomföra möten oavsett avstånd. Av erfarenhet vet vi att distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara både tid och pengar, samtidigt som det bidrar till en bättre miljö. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för produktiva möten, det är därför vi alltid har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik OmniSound® är inbyggd i Konftels alla konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket Konftel och vårt huvudkontor ligger i Umeå. Läs mer om företaget och våra produkter på www.konftel.com.

Presskontakter

Chris Widocks

Content & PR Editor

Stefan Eriksson

CMO