• Vi vill ta vår del av ansvaret

    HÅLLBARHET

Sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen mötas på distans. Det i sig är ett viktigt hållbarhetsarbete eftersom det minskar behovet av affärsresor. Vi ser även till att våra egna produkter är klimatneutrala innan de når våra kunder.

Men hållbarhet är så mycket mer, såväl det sociala ansvaret som att leva upp till miljö- och säkerhetskrav vid tillverkningen av våra produkter. Här kan du läsa om hur vi engagerar oss för en mer hållbar framtid och hur det arbetet fortskrider.

Klimatneutrala produkter

Konftel är certifierat enligt standarden för Climate Neutral. Det innebär att du i den här tiden av hybridarbete – med en stor efterfrågan på konferens- och samarbetsutrustning – kan köpa Konftel-produkter med gott klimatsamvete. Vi kompenserar alla våra utsläpp av växthusgaser och vidtar åtgärder för att ytterligare minska utsläppen. Håll utkik efter Climate Neutral Certified-märkningen, som visar att alla våra produkter är klimatneutrala.

Läs mer

Brett engagemang genom vårt moderbolag

Tillsammans med vårt moderbolag Avaya följer vi en rad egna uppförandekoder för vårt ansvar som arbetsgivare och tillverkare av produkter. Vi är anslutna till Responsible Business Alliance (RBA).

Uppförandekod

Styr beteendet i rätt riktning

Behovet av att mötas är i högsta grad legitimt. Vi bygger relationer och skapar utveckling när vi träffas ansikte mot ansikte. Det behovet kvarstår även i tider av klimatomställning och under restriktioner utfärdade av hälsomyndigheterna. 

För många företag är resorna den största orsaken till utsläpp av växthusgaser. Våra produkter för kvalitativa distansmöten har genom åren förmodligen hjälpt till att ersätta miljontals affärsresor. Det är bra, men helt resfri kommer nog ingen verksamhet kunna bli utan vi bör fokusera på att minska klimatbelastningen från de jobbrelaterade resorna så långt det går.

En resepolicy är ett viktigt redskap för att styra beteendet i rätt riktning. Här kan du ladda ner Konftels enkla resepolicy.