• Vägar till en hållbar framtid

Konftel är ett globalt teknikföretag med tillverkning långt ifrån huvudkontoret och med medarbetare runt om i världen. Det ställer stora krav på såväl vårt miljöarbete som vårt sociala ansvar.

Supplier Code of Conduct

Några av de principer vi som tillverkare håller oss till ryms i vår ägare Avayas Supplier Code of Conduct. Den innehåller bland annat information om:

  • Att systematiskt identifiera, reducera och hantera utsläpp, föroreningar och förekomsten av eventuella farliga kemikalier.
  • Ansvarsfull utvinning av mineraler.
  • Att ta hand om och ansvarsfullt göra oss av med farligt avfall och återvinning. 
  • Att kontinuerligt se över vår vattenkonsumtion och ha ett utförligt hanteringsprogram kring exempelvis spillvatten. 
  • Att noggrant övervaka vår energikonsumtion och leta metoder för att minimera energikonsumtionen, öka effektiviteten och och som en följd av det kunna reducera utsläppen av växthusgaser. 

Läs mer i dokumentet Supplier Code of Conduct

Responsible Business Alliance

Konftel inkluderas i vårt moderbolag Avayas medlemsskap i Responsible Business Alliance (RBA) – världens största branschkoalition för företags sociala ansvar i globala leveranskedjor. Syftet är att kontrollera och förbättra sociala, miljömässiga och etiska förhållanden i de anslutna företagens globala leveranskedjor. 

Det inkluderar Responsible Minerals Initiative (RMI) och Responsible Factory Initiative (RFI). Vi är även genom Avaya anslutna till Responsible Labour Initiative (RLI), den del av RBA som fokuserar på att säkerställa att rättigheterna för arbetstagare som är sårbara för tvångsarbete i globala leveranskedjor konsekvent respekteras och främjas.

Läs mer på RBAs webbsida

 

Läs mer om Avayas totala engagemang för en hållbar framtid.