Konftel Cam20 Support

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få veta när det finns en ny mjukvara till dina produkter.

Prenumerera

Konftel Knowledge Base

Find the answers you are looking for in our extensive knowledge base.

Knowledge base

Dokument

FAQs

Bläddra i kategorierna för att hitta svaret du behöver

Konftel OCC Hub

Camera

Fortfarande fast?

Det är nog dags att du talar med någon av våra experter.

Kontakta support

Mjukvaruuppdatering

Så installerar du den senaste versionen

Konftel Cam20 v. 10.0.05
2022-01-20

  • Added support for auto framing.
  • Fix USB 3.0 detection issue (serial number starting with C2A...)
Visa ändringslogg

Uppdatera din Konftel Cam20

Download Latest Software (Win)

Download Latest Software (Mac)

Follow these steps:

  1. Unzip the files.
  2. Make sure that the camera is plugged in.
  3. Double click on the Konftel Cam Upgrade Utility exe-file.
  4. Make sure that the message “ Camera connection is successful” is shown in the bottom of the application.
  5. Press Auto upgrade to start the updating process. Confirm any questions with Yes and OK.
  6. The process will take up to two minutes.
  7. Wait for “Upgrade is completed!” message.
  8. Confirm with OK to finalize the update.

Två års garanti

Din trygghet

Alla Konftel-modeller levereras med två års garanti. Garantin är ogiltig om produkten har skadats till följd av oaktsamhet, felaktig användning, manipulering eller obehörig modifiering eller om produkten har utsatts för brand, elektrisk storm eller överdriven spänning. En avgift kommer att debiteras för returprodukter som visar sig vara utan defekt.

Service efter garanti

Service erbjuds som en tjänst efter garantins utgång. Skapa ett ärende och beskriv felet så skickar vi ett kostnadsförslag.

Skapa ärende

Kontakta support

Telefon

Svar inom 24 timmar